Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 5-7 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.Atteikuma tiesībasPircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Atteikuma ietekme

Ja jūs atsakāties no šī līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus,  (izņemot piegādes izmaksas un izņemott papildu izmaksas, kas rodas, izvēloties piegādes veidu), bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 darba dienas, no dienas kad, mēs esam informēti par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Mēs veiksim šādu atmaksu, izmantojot tos pašus maksājuma līdzekļus, ko izmantojāt sākotnējai darbībai, ja vien jūs neesat skaidri vienojušies citādi; jebkurā gadījumā, šādas atlīdzības dēļ jums nebūs nekādas papildus maksas. Mēs varam ieturēt kompensāciju līdz brīdim, kad preces ir saņemtas atpakaļ vai ir sniegti pierādījumi par to, ka preces ir nosūtītas.

Jums jānosūta preces atpakaļ  bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 darba dienas no dienas, kad jūs paziņojat par atteikšanos no šī līguma ar mums. Termiņš ir izpildīts, ja preces nosūtat atpakaļ 14 darba dienu laikā. Jums būs jāsedz tiešās izmaksas par preču atdošanu.

Atsaukuma veidlapas paraugs

Bookkeeping solutions SIA

e-pasts: bookkeepingsol@inbox.lv

Es ar šo paziņoju, ka es atsaucu no mana pārdošanas līguma šādu preci:

pasūtīta:

saņemta:

patērētāja vārds:

patērētāja adrese:

patērētāja paraksts (ar ieskanētu parakstu vai elektronisko parakstu):

Norādot preces atgriešanas iemeslu:

Pasūtījumu atdošana

Atgriežamā nauda tiks ieskaitīta jūsu bankas kontā, visi zaudējumi, kas radušies valūtas svārstību rezultātā, netiek atmaksāti.

Ja rodas jautājumi par jūsu atgriešanās tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums: bookkeepingsol@inbox.lv

Telefons: +371 29617606 

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Tiesību normas, nodalāmība

1. Visus juridiskos strīdus, kas rodas no pirkuma līguma vai saistībā ar to, reglamentē tikai Latvijas tiesību akti, izņemot gadījumus, kad tie nav atņemami.

2. Cik vien pircējs ir patērētājs, Latvijas Republikas tiesības tiek piemērotas tikai tik, cik nav pārliecinošu likumu, jo īpaši patērētāju aizsardzības noteikumi.

3.Netiek iekļauti Apvienoto Nāciju Organizācijas 1980. gada 11. aprīļa Konvensijas par starptautisko preču pārdošanas līgumu (ANO tirdzniecības konvencija).

 

0

 .